Sabtu, 03 Maret 2012

SEMPADAN


Garis sempadan bangunan adalah garis yang mempunyai jarak tertentu, diukur dari as jalan atau dapat pula diukur dari tepi jalan (pinggir luar trotoar / pagar), sebagai batas atau ruang yang tidak boleh didirikan bangunan.


Sempadan terdiri dari :
  • Sempadan Bangunan
  • Sempadan Pagar
  • Sempadan Sungai
  • Sempadan Saluran
  • Sempadan Pantai


Tidak ada komentar:

Posting Komentar